No5525模特tina甜仔香格里拉旅拍黑色轻透吊带裙露豪乳遮点诱惑写真59P甜仔秀人网

No5525模特tina甜仔香格里拉旅拍黑色轻透吊带裙露豪乳遮点诱惑写真59P甜仔秀人网

 又谓辛苦之人,春夏多温热病者,皆因冬时触寒所致,而非时行之气。治伤寒者,见脉症之相同,皆当留意也。

若脉浮而不细,是浮而有力也。如太阳少阳有合并病,是一军犯太阳,一军犯少阳矣。

太阳是少阴之标,太阴是少阴之本。若谓其能大开肌肉,何反加于汗出恶风之合病乎?

《内经》之寒热二厥,因于内伤,与本论因外邪者不同。所云观其脉症,知犯何逆,以法治之,则寒热温凉,衰之以属,随其攸利之谓也。

此不特为太阳伤寒之提纲,即六经伤寒总纲,亦不外是。 前条因虚寒,此条因余热,卫解而营未解,故用桂枝更汗也。

寒有重轻、伤之重者,脉阴阳俱紧而身疼;伤之轻者,脉浮缓而身重。明六经地形,始得握百病之枢机;详六经来路,乃得操治病之规则。

Leave a Reply